Cookies en privacy beleid van ILLCUSTOMS

ILLCUSTOMS is er van bewust dat de klant vertrouwen stelt. ILLCUSTOMS ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de klant haar privacy te beschermen. Op deze pagina laat ILLCUSTOMS de klant weten welke gegevens ILLCUSTOMS verzamelt wanneer zij de website gebruikt, waarom ILLCUSTOMS deze gegevens verzamelt en hoe ILLCUSTOMS hiermee de klantw gebruikerservaring verbeter. Tevens informeert ILLCUSTOMS de klant over wat ILLCUSTOMS met persoonsgegevens doet en waar de klant toestemming voor kan verlenen. Dan is het duidelijk hoe ILLCUSTOMS werkt.

Dit cookie & privacy beleid is van toepassing op alle diensten van ILLCUSTOMS. De klant dient ervan bewust te zijn dat ILLCUSTOMS niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website gaat de klant akkoord met het cookie & privacy beleid en de voorwaarden die van toepassing zijn op deze website. Ook wanneer de klant offline gegevens met ILLCUSTOMS deelt, gaat de klant akkoord met dit privacy beleid.

ILLCUSTOMS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.illcustoms.com en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als de klant niet met dit cookie & privacy beleid akkoord wenst te gaan, verzoekt ILLCUSTOMS de klant het gebruik van de diensten, waaronder het bezoek aan deze website te staken en reeds verleende toestemmingen te heroverwegen. De klant is vrij in staat om eventueel nog aanwezige cookies te verwijderen, in het geval de klant deze geaccepteerd heeft.

Persoonsgegevens en gegevens

In dit cookie & privacy beleid wordt beschreven hoe ILLCUSTOMS omgaat met de informatie die gegenereerd wordt tijdens het bezoeken van de website en bij gebruikmaking van de diensten. De informatie kan bestaan uit gegevens of persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelt ILLCUSTOMS alle gegevens die de klant als persoon identificeren. ILLCUSTOMS vraagt de klant niet om gevoelige informatie, zoals geloofsovertuiging of Burgerservicenummer, en slaat deze ook niet op. Gegevens die geen persoonsgegevens zijn mag ILLCUSTOMS vrij verzamelen en verwerken, maar behandelt ILLCUSTOMS met gepaste zorg. Alle persoonsgegevens worden door/of in opdracht van ILLCUSTOMS verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website www.illcustoms.com wordt beheerd door Ian van der Loo. Ian van der Loo is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de klantw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ILLCUSTOMS is gevestigd aan de Lingsesdijk 6B te Gorinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69747857.

Gebruik van verzamelde gegevens Gebruik van ILLCUSTOMS' diensten

Wanneer de klant zich aanmeldt voor een van ILLCUSTOMS' diensten vraagt ILLCUSTOMS de klant om persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen leveren en de betaling te kunnen ontvangen. Als de klant een dienst aanvraagt, heeft ILLCUSTOMS de klant naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig. Het adres van de klant vraagt ILLCUSTOMS om de factuur goed op te kunnen maken. Het telefoonnummer van de klant vraagt ILLCUSTOMS om de klant persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of om afspraken in te plannen.

ILLCUSTOMS gebruikt de gegevens van de klant alleen om de samenwerking en betaling zo accuraat en efficiënt mogelijk te laten verlopen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ILLCUSTOMS of die van een derde partij. ILLCUSTOMS zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ILLCUSTOMS beschikt. Tijdens de samenwerking stuurt ILLCUSTOMS e-mails om onderdelen van ILLCUSTOMS' dienst aan te leveren en om vragen te beantwoorden.

Communicatie

Wanneer de klant e-mail, informatie of andere berichten naar ILLCUSTOMS verzendt, is het mogelijk dat ILLCUSTOMS die berichten bewaart. ILLCUSTOMS vraagt de klant alleen naar persoonlijke gegevens mits deze voor de desbetreffende samenwerking relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om de vragen van de klant te verwerken en de klant verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ILLCUSTOMS of die van een derde partij. ILLCUSTOMS zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ILLCUSTOMS beschikt.

Beveiliging persoonsgegevens

Wanneer de klant via de website een bericht stuurt of offerte aanvraagt, wordt gebruik gemaakt van de Secure Socket Layer. Er verschijnt een groen slot met 'https' wat aangeeft dat de klant veilig kan navigeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

ILLCUSTOMS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies

ILLCUSTOMS is wettelijk verplicht om de klant toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op de klant zijn computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren, hoe gebruikers de site gebruiken, ter uitvoering van diensten, of om een goede werking van de website te bewerkstelligen. Voor het plaatsen van sommige cookies heeft ILLCUSTOMS de toestemming van de klant nodig. Daar heeft de klant ook de cookie melding van kunnen zien toen de klant de website bezocht. Door het bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website geeft de klant via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit cookie & privacy beleid.

De door de cookie gegenereerde informatie, over het gebruik van de website door de klant, kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ILLCUSTOMS of die van een derde partij.

ILLCUSTOMS gebruikt deze informatie om bij te houden hoe gebruikers de site gebruiken. Meer informatie over cookies kan de klant vinden op de website van ConsuWijzer.

Soorten cookies

Op deze website worden drie cookie types gebruikt: functionele cookies, analytics cookies & marketing cookies. Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van een website. Analytics cookies zijn nodig om statistieken te verzamelen. Deze zijn versleuteld & anoniem. Analytics cookies en functionele cookies verzamelen dus géén persoonsgegevens. Marketing cookies verzamelen informatie over websitegedrag en zorgen ervoor dat voor de klant relevantere advertenties worden weergegeven. Hierbij worden diensten van derden gebruikt (Google, LinkedIn, Skype, Twitter, Facebook, Instagram).

Google analytics

Omdat ILLCUSTOMS graag wil weten hoe bezoekers de website gebruiken, en ILLCUSTOMS het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruikt ILLCUSTOMS Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt geanonimiseerd. Het IP-adres van de klant wordt nadrukkelijk niet gebruikt. ILLCUSTOMS kan de klant niet persoonlijk herleiden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met het IP-adres van de klant, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt.

Als de klant niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan de klant dit via de browser uitschakelen. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kan de klant op deze link https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl vinden.

Doeleinden

ILLCUSTOMS verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit cookie & privacy beleid tenzij ILLCUSTOMS van tevoren toestemming hiervoor heeft verkregen van de klant. Die toestemming kan blijken uit het feit dat de klant per e-mail of anderszins een vraag aan ILLCUSTOMS stelt.

Derden

ILLCUSTOMS zal persoonlijke gegevens van de klant nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen mits zij betrokken zijn bij het leveren van een aangevraagde dienst. Deze partijen zijn uiteraard verplicht de gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen.

Veranderingen

Deze cookie & privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze cookie & privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze cookie & privacy verklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

De klant heeft altijd het recht op toestemming voor het verwerken van haar gegevens in te trekken, waarna ILLCUSTOMS de gegevens van de klant niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van ILLCUSTOMS' gegevensverwerking op basis van de toestemming van de klant, die plaatsvond vóór deze intrekking.

De klant heeft ook recht op inzage in de eigen persoonsgegevens en het recht om de persoonsgegevens te rectificeren. Als de klant wilt weten welke persoonsgegevens ILLCUSTOMS verwerkt, dan kan de klant een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten de gegevens van de klant onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan de klant ILLCUSTOMS schriftelijk verzoeken om de gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft de klant een recht op het wissen van haar persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft de klant recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van haar gegevens. Ook hiervoor kan de klant een schriftelijk verzoek doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de klant is gedaan, vraagt ILLCUSTOMS een kopie van het identiteitsbewijs van de klant bij het verzoek mee te sturen. De klant maakt in dit verzoek een kopie van de pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy van de klant.

ILLCUSTOMS zal het verzoek van de klant binnen 30 dagen in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. De klant kan ook verzoeken aan ILLCUSTOMS e-mailen via ian.illcustoms@gmail.com

ILLCUSTOMS' website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. ILLCUSTOMS kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. ILLCUSTOMS raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de klant ervan overtuigd is dat er via deze website zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ILLCUSTOMS op via het contact formulier. Dan wordt deze informatie verwijderd.

ILLCUSTOMS zal het verzoek van de klant binnen 30 dagen in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. De klant kan ook verzoeken aan ILLCUSTOMS e-mailen via ian.illcustoms@gmail.com.

ILLCUSTOMS wil de klant er tevens op wijzen dat de klant de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl of bij Online Dispute Resolution: http://ec.europa.eu/odr

Bewaartermijn

ILLCUSTOMS bewaart de gegevens van de klant niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens die ILLCUSTOMS van de klant ontvangt om te antwoorden op een bericht dat de klant aan ILLCUSTOMS heeft gestuurd middels ILLCUSTOMS' contactformulier, wordt binnen 1 jaar na ILLCUSTOMS' laatste correspondentie met de klant verwijderd.

De gegevens in ILLCUSTOMS' CRM-systeem bewaart ILLCUSTOMS tenminste 7 jaar, onder andere om aan ILLCUSTOMS' wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ILLCUSTOMS verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ILLCUSTOMS verdere wettelijke verplichtingen bestaan waardoor de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden zijn.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar de klant kan de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op ILLCUSTOMS' en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de klant haar browser.

Openlijk delen van informatie op deze website of via ILLCUSTOMS' Social media kanalen

Er zijn plekken waar ILLCUSTOMS op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van de privacy van de klant. ILLCUSTOMS wijst de klant er daarom op om hiervan bewust te zijn. Alle informatie die de klant vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden, zoals reacties op ILLCUSTOMS' Social media kanalen, kan mogelijk gehoord, gelezen en verzameld worden door anderen buiten ILLCUSTOMS. ILLCUSTOMS houdt zich niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden. Deze partijen zijn uiteraard verplicht gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen.

Vragen & contact

ILLCUSTOMS hoopt dat de klant het zorgvuldig opgestelde cookie & privacy beleid waardeert. Als de klant vragen heeft over dit cookie & privacy beleid, kan de klant contact met ILLCUSTOMS opnemen: Ian van der Loo, ILLCUSTOMS, T +310654292821, E ian.illcustoms@gmail.com.

/